21.12.2017 tarihinde Kamu-Üniversite Sanayi İşbirliği ( KÜSİ ) kapsamında Merkezi Araştırma Laboratuvar merkezine ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ziyarete Bilim Sanayi Teknoloji il müdürü Hakan TOPAÇ ve ilimizin önden gelen pastil-köme üreticilerinden Büyükbayraktar Gıda San. Tic. Ltd. Şti. adına Nurcan ÖZDEMİR katılmıştır. Katılımcılara ilimizde faaliyet gösteren pestil köme üreticilerin analiz ihtiyaçlarının merkezimizde ne düzeyde karşılanabildiği ve analiz süreçleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Ayrıca katılımcılara merkezimizde faal olarak kullanılan laboratuvarlar gezdirilmiş ve kendilerine labratuvarımızla ilgili teknik bilgiler verilmiştir.